Balti Keskkonnafoorum Leedu

Projekti koordinaator: Balti Keskkonnafoorum Leedu

Balti Keskkonnafoorum Leedu (BEF Leedu) on 2003. aastal asutatud valitsusväline mittetulundusorganisatsioon. Hetkel on BEF Leedul 20 töötajat, kelle hulgas on ka mõned riigi juhtivad eksperdid põllumajandus-keskkonnameetmete alal. BEF Leedu on tegelenud erinevate teemadega looduskaitse valdkonnas, nt liikide kaitseks oluliste alade määratlemine, looduskaitselise seisundi ja kaitsemeetmete vajaduse hindamine, kaitsealade administratsioonide võimekuse tõstmine, huvirühmade kaasamine, teadlikkuse tõstmine tagades majandusliku ja sotsiaalse motivatsiooni, et leida talunikele pikas perspektiivis tulusaid lahendusi, millest võidaks nii keskkond kui ka põllumajandus.

Koostöös kohalike keskkonnaasutustega osaleb BEF Leedu põllumajandus-keskkonna toetusskeemide väljatöötamises, et need oleksid vastutustundlikud ja toetaksid loodussõbralikku talupidamist.  BEF Leedu on läbi viinud ka sotsiaal-majandusliku uuringu, milles hinnati erasektori põllumajandus-keskkonnameetmetest saadavat kasu, ning koostanud põllumajanduskeskkonna teejuhi.  BEF Gruppi kuuluvana on BEF Leedu koos partneritega Lätis, Eestis, Saksamaal ja Venemaal ellu viinud üle 50 erineva siseriikliku ja rahvusvahelise projekti, sh EL rahastusega (LIFE-Nature, LIFE-Information, Struktuurifondid, Leonardo da Vinci, FP6, Interreg, PHARE) ja ka muudest allikatest rahastatud (EMP toetused, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Saksamaa Föderaalne Keskkonnafond, Ülemaailmne Keskkonnafond jne) projektid.

BEF Leedul on juhtroll Leedu keskkonnaorganisatsioonide hulgas ja organisatsiooni aktsepteerivad ka avalikud ja riigiasutused. BEF Leedu on LIFE projektide juhtimises üks kogenumaid organisatsioone Leedus.

BEF Leedu on LIFE Viva Grass projekti juhtpartner, kes juhib kogu projekti elluviimist ja avalikustamist, samuti tervikliku planeerimisvahendi väljatöötamist rohumaade jätkusuutlikumaks majandamiseks ning ökosüsteemipõhiste planeerimislahenduste katsetamist kaitseala tasandil.

MEIE MEESKOND