Balti Keskkonnafoorum Läti

Projekti partner: Balti Keskkonnafoorum Läti

 

Balti Keskkonnafoorum Läti on mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on panustada keskkonnakaitsepoliitikasse, arendades koostööd ja dialoogi erinevate institutsioonide ja huvirühmade vahel.  BEF Läti on ellu viinud üle saja siseriikliku ja rahvusvahelise projekti looduskaitse, energiatõhususe, veekogude seisundi & veemajanduse, kemikaalipoliitika ja tarbijate teadlikkuse teemadel.

LIFE Viva Grass projekti panustab BEF Läti oma kogemusega suurte rahvusvaheliste projektide juhtimisel, tagades kõigi pilootalade tegevuste koordineerimise. Samuti panustab BEF Läti oma ekspertteadmistega pilootalade rohumaade majandamise soovituste ja Cesise maastikukorralduskava väljatöötamisse ning juhib poliitikate ja rohumaade majandamise varasemate kogemuste analüüsi ning projekti mõjude analüüsi.

MEIE MEESKOND