Balti Keskkonnafoorum Eesti

 

Projekti partner: Balti Keskkonnafoorum Eesti

 

MTÜ Balti Keskkonnafoorum (BEF EE) on 2003. a juulis asutatud valitsusväline mittetulundusühing, mille peamiseks eesmärgiks on keskkonna-ja looduskaitse edendamine Eestis ja teistes Balti riikides ning vastavate oskuste arendamine erinevates asutustes ja huvigruppides.  BEF EE on Eesti Keskkonnaorganisatsioonide Koja ja BEF Grupi liige.

BEF EE on osalenud paljudes rahvusvahelistes projektides (LIFE, Interreg, EMP/Norra finantsmehhanism jne). Balti Keskkonnafoorumil on pikaaegsed kogemused keskkonna- ja looduskaitse teemaliste konverentside, seminaride ja koolituste nii sisulisel kui ka tehnilisel korraldamisel ning ka vastavate teabematerjalide koostamisel.

BEF EE on tegelenud huvirühmade kaasamisega erinevates looduskaitsega seonduvates rahvusvahelistes projektides ja selle tulemusena on loodud head kontaktid huvirühmadega nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

LIFE Viva Grass projektis koordineerib BEF EE projekti tegevusi Eestis ja toetab teisi Eesti partnereid ning juhib huvirühmade kaasamist ja teavitamist kogu projektis. Lisaks hoolitseb BEF EE selle eest, et Eesti huvirühmade soove ja vajadusi võetaks arvesse projektis väljatöötatava planeerimisvahendi arendamisel.

MEIE MEESKOND