Politikas novērtējums

20160530_094355ES un nacionālā politika zemes lietojumam, lauku attīstībai un dabas aizsardzībai ir visvairāk ietekmējošais faktors ainavas izmaiņām Baltijas valstīs, kas attiecīgi nosaka arī zālāju apsaimniekošanas prakses, tādējādi ietekmējot zālāju ekosistēmas statusu un tās sniegtos pakalpojumus.

LIFE Viva Grass projekts ir veicis nacionālās politikas dokumentu un regulējošo dokumentu analīzi Baltijas valstīs, lai novērtētu izveidojušos nosacījumus zālāju apsaimniekošanai un ietekmei uz zālāju ekosistēmu un attiecīgajiem ekosistēmas pakalpojumiem. Novērtēts, ka politikas mērķi kopumā ir labvēlīgi zālāju bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai, lai gan atkarībā no izmantotajiem pasākumiem ietekmes var būt atšķirīgas – gan pozitīvas, gan negatīvas. Lielākie riski attiecas uz zālāju transformāciju aramzemēs intensīvai lauksaimniecības produktu ražošanai, kā arī uz neizmantoto lauksamniecības zemju apmežošanos.

Vēl nav neviena komentāra.

Atstāt atbildi


3 + five =