Lejuplādējamie materiāli

Ziņojums “Dabisko zālāju apsaimniekošanas novērtējums pēdējos 20 gados Lumandas pašvaldībā

assesment-lumanda-grasslands-picture

Ziņojums (angļu valodā) pieejams šeit šeit.

Brošūra “Ilgspējīga zālāju apsaimniekošana – pieredze, izaicinājumi un iespējas”

grassland-management-baltics

The brochure “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities”

Brošūrā  apkopota informācija par esošo labo praksi zālāju ilgspējīgā apsaimniekošanā un sniedz rekomendācijas, kā Baltijas valstīs pārvarēt izaicinājumu apsaimniekot vērtīgos pusdabiskos zālājus. Brošūru izstrādāja LIFE Viva Grass projekta komanda, kas apkopoja pieredzes apmaiņas braucienu (Apvienotā Karaliste, Zviedrija, Vācija, Austrija, Slovēnijas un Baltijas valstis) atziņas,  rezultātus no intervijām ar citu LIFE projektu par zālāju apsaimniekošanu īstenotājiem un diskusijas no projekta ietvaros 2015. gada maijā rīkotās starptautiskās konferences par zālāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Projekta buklets

zole