Pasākumi

Madlienā notika diskusija par zālāju apsaimniekošanas perspektīvām un to sniegto labumu izmantošanas iespējām

IMG_2781

2017. gada 25. martā rīkotās diskusijas mērķis bija aicināt Madlienas pagasta iedzīvotājus, zemju īpašniekus un citus interesentus iesaistīties diskusijā kopā ar biedrības “Baltijas Vides Forums” ekspertiem par individuālajiem un sabiedriskajiem ieguvumiem, ko sniedz pļavas un ganības Madlienas pagastā. Tikšanās reizē eksperti vispirms iepazīstināja ar apkopoto informāciju (gan kartogrāfiskiem materiāliem, gan statistikas datiem), kas raksturo pēdējo gadu […]

Notiks LIFE programmas platformas sanāksme

life

2017. gada 10.-12.maijā, Tallinā, Igaunijā LIFE projektu pārstāvji tiksies sanāksmē  “Ekosistēmu pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai” Lai veicinātu pieredzes apmaiņu starp LIFE projektiem un speciālistiem, kas darbojas ekosistēmu pakalpojumu jomā,  LIFE programma sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” rīko LIFE Platformas sanāksmi. Sanāksme notiks projekta LIFE Viva Grass* ietvaros un tajā tiks demonstrētas dažādas […]

Noticis diskusiju forums par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu Latvijā

IMG_2384

2017. gada 17. jnavārī  Eiropas Savienības mājā norisinājās pirmais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”. Forums vienkopus pulcināja zinātniekus un praktiķus no valsts un nevalstiskā sektora. Foruma mērķis bija aizsākt visaptverošu diskusiju par ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas pieejas izmantošanu Latvijā un dalīties pieredzē līdzšinējos centienos, novērtējot ekosistēmu pakalpojumus dažādās Latvijas […]

Starptautiska konference “Vietējā sabiedrība, kultūrainavas un vēsturiskais mantojums”

14589884_1162905983789938_1349136433836015343_o

2016. gada 6.-8. oktobrī Igaunijā, Palmsē, atzīmējot Lahemā nacionālā parka 45 gadu jubileju, tika rīkota starptautiska konference “Vietējā sabiedrība, kultūrainavas un vēsturiskais mantojums”. Konferences galvenās tēmas: kultūras mantojums teorijā un praksē, kultūras mantojuma saglabāšana, starptautiskā pieredze, kā arī kultūrainavas nozīmība un saglabāšana, kā arī vietējās sabiedrības iespējas iesaistīties. Konferences pirmajā dienā uzsvars tika likts uz […]

Projekts LIFE Viva Grass prezentēts starptautiskā konferencē

life-sesijas-dalibnieki_foto

2016. gada 19.-23. septembrī projekta eksperte Anda Ruskule Antverpenē, Beļģijā piedalījās Eiropas līmeņa konferencē par ekosistēmas pakalpojumiem “Helping Nature to Help Us”. Konferences devīze “Palīdzēsim dabai, lai tā palīdzētu mums” iezīmē savstarpējo saikni starp cilvēku un vidi, starp veselīgu ekosistēmu un cilvēku labklājību, akcentējot arī dabas aizsardzību. Kopumā 60 sesijās konferencē piedalījās aptuveni 600 pārstāvji no zinātniskām […]

Izzinot Cēsu novada ainavu vērtības

IMG_1639

2016. gada 19. augustā, pirmajā saulainajā dienā pēc lielajiem lietiem, vairāk nekā 40 interesenti – pārstāvji no Cēsu novada pašvaldības, Vaives pagasta, vietējām zemnieku saimniecībām, kā arī tuvākās un tālākās apkārtnes iedzīvotāji un projekta LIFE Viva Grass partneri – piedalījās izziņas braucienā, lai iepazītos ar Cēsu novada ainavas telpu, jau īstenotajiem zālāju apsaimniekošanas pasākumiem, ainavu […]

Pļavas pikniks Madlienā

IMG_1438

2016. gada 23. jūlijā Madlienā, Latvijas pagastu Ozolu birzī tika rīkots atvērto durvju pasākums “Pļavas pikniks”, lai visus interesentus iepazīstinātu ar LIFE Viva Grass projekta pilotteritoriju un aicinātu izbaudīt atpūtu pļavā. Pasākuma ievadā sanākušie dalībnieki tika iepazīstināti ar projektā izstrādāto informācijas stendu “Pļavas grāmata”, kas sniedz ieskatu par labumiem, ko sniedz pļava, skaidro tās apsaimniekošanas […]

Atvērto durvju diena saimniecībā “Kalnāju ferma”

Kopbilde

2016. gada 23. jūnijā saimniecībā tika rīkots atvērto durvju pasākums, lai visus interesentus iepazīstinātu ar LIFE Viva Grass projekta pilotteritoriju, jau īstenotiem zālāju apsaimniekošanas pasākumiem un arī nākotnes iecerēm. Pasākuma ievadā dalībnieki tika iepazīstināti ar saimniecības izveides vēsturi, tās darbības principiem un interesi ieviest ilgtspējīgu, dabai draudzīgu saimniekošanas praksi, lai saglabātu ainavu un bioloģiskās vērtības, bet […]

“Pļavas rīts” Rāmuļos

DSC_5294

2016. gada 6. jūnijā Rāmuļu pamatskolā vairāk nekā 50 skolēni piedalījās izzinošā seminārā un interaktīvās darbnīcās “Pļavas rīts”. Pasākuma mērķis bija ne tikai iepazīstināt skolēnus ar zālāju nozīmi dabā un cilvēka dzīvē, bet arī iesaistīt viņus pļavas izziņas praktiskajās nodarbībās. Semināra ievadā Baltijas Vides Foruma vides eksperts Edgars Bojārs atraktīvā un ilustratīvi bagātīgā prezentācijā pastāstīja, […]

MEŽA UN PĻAVAS DIENA MADLIENĀ

IMG_0569

2016. gada 29. aprīlī Madlienā notika “Meža un pļavas diena 2016″, kurā tika aicināts piedalīties ikviens interesents. Pasākuma pirmajā daļā jau no plkst. 9.00 bija iespēja apmeklēt vairākas āra darbnīcas un izzināt, kā dzīvo ozols, kā notiek ozolu retināšana, meklēt apslēpto mantu un spēlēt tematiskās spēles. Savukārt plkst. 13.00 visi tika aicināti uz informatīvo semināru “Ko […]

Sanāksme “Dabisko zālāju perspektīvas Latvijā”

IMG_0494

2016. gada 25. aprīlī Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika sanāksme “Dabisko zālāju perspektīvas Latvijā”, kura ietvaros dalībnieki tika informēti par projekta LIFE Viva Grass ieviešanas gaitu: zālāju ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanas pieeja Cēsu novadā; nosacījumi, problēmas un iespējas zālāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Baltijas valstīs; Integrēta plānošanas rīka izstrāde ekonomiski dzīvotspējīgai zālāju apsaimniekošanai. Prezentācijas no sanāksmes pieejamas šeit. Semināra fotogalerija.

Pļavas brokastis Krapes pagastā

Madliena 8

2015. gada 19. oktobrī Krapes pagasta zemnieku saimniecībās „ Madaras“  un „Kastaņi“ noritēja otrais seminārs ieinteresētajām pusēm, kura mērķis bija izzināt zālāju apsaimniekošanas un liellopu audzēšanas pieredzi zemnieku saimniecībā „Madaras“ un bioloģiskajā zemnieku saimniecībā „Kastaņi“, kā arī diskusija par pieredzes pārņemšanu Madlienas pagastā. Fotogalerija no pasākuma.

Starptautisks seminārs “Eiropas zaļā lauksaimniecība zālāju ekonomiskās dzīvotspējas veicināšanai”

IMGP6623

2015. gada 27.-29. maijā Kandavā notika pirmais no projekta ietvaros plānotajiem starptautiskajiem semināriem “Eiropas zaļā lauksaimniecība zālāju ekonomiskās dzīvotspējas veicināšanai”. Semināra mērķi: Ar Baltijas un citu Eiropas valstu ekspertiem diskutēt par bioloģiski augstvērtīgu zālāju ilgtspējīgu apsaimniekošanu – identificējot iespējas “zaļai” lauksaimniecībai Baltijas valstīs un tās ekonomiskajam pamatojumam; vērtējot bioloģiski augstvērtīgo zālāju ietekmējošos faktorus (politiskie, sociālie, ekonomiskie, […]

Pļavas brokastis Madlienā

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2015. gada 11. aprīlī Madlienā notika pirmais informatīvais seminārs vietējiem iedzīvotājiem, lai ne tikai iepazīstinātu ar LIFE Viva Grass projektu, bet arī uzklausītu iespējamo ieinteresēto pušu viedokli un interesi par zālāju apsaimniekošanas perpsektīvām. Fotogalerija no pasākuma.