Zālāji

Zālājs – tas tomēr ir daudz kas vairāk, nekā tikai barība mājlopiem.

  • Par projektu

    Dabisko zālāju platības pēdējā simtgadē Baltijas valstīs ir ievērojami samazinājušās. Galvenais iemesls ir cilvēku atsvešināšanās no tradicionālā lauku dzīvesveida. Daudzi vērtīgie zālāji ir pārvērsti aramzemē, apmežoti vai apbūvēti, bet daļa lauksaimniecības zemju dabiski aizaugusi ar mežu. Lauksaimniecības intensificēšanās ir izraisījusi bioloģiskās daudzveidības, augsnes un ūdens kvalitātes samazināšanos. Tomēr nomalēs esošie zālāji vai platības, kas nav piemērotas intensīvai lauksaimniecībai, joprojām uztur augstu bioloģisko daudzveidību. Bioloģiskās daudzveidības izzušana noved ne tikai pie...
  • Noticis diskusiju forums par ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanu Latvijā

    2017. gada 17. jnavārī  Eiropas Savienības mājā norisinājās pirmais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”. Forums vienkopus pulcināja zinātniekus un praktiķus no valsts un nevalstiskā sektora. Foruma mērķis bija aizsākt visaptverošu diskusiju par ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas un novērtēšanas pieejas izmantošanu Latvijā un dalīties pieredzē līdzšinējos centienos, novērtējot ekosistēmu pakalpojumus dažādās Latvijas teritorijās, lai radītu mērķtiecīgāku un kvalitatīvāku ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanu Latvijas attīstības politikas plānošanā. Foruma...
  • Ekosistēmu e-ziņotājā informācija par LIFE Viva Grass brošūru

    LIFE projekta “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtejuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” Ekosistēmu ziņu lapa nr. 5   publicēta informācija arī par brošūru “Ilgspējīga zālāju apsaimniekošana – pieredze, izaicinājumi un iespējas” (7.lpp). Tāpat ziņotājā lasāms par jaunajiem vides objektiem Saulkrastos, ekosistēmu pakalpojumu lomu cilvēka dzīvē; starptautisko konferenci par ekosistēmu pakalpojumu tēmu un citām aktualitātēm.