Leidiniai

ATASKAITA „PUSIAU NATŪRALIŲ PIEVŲ TVARKYMAS LUMANDOS SAVIVALDYBĖJE PASKUTINIUS 20 METŲ” (anglų k.)

assesment-lumanda-grasslands-picture

Ataskaitoje analizuojami Estijoje, buvusioje Lumandos savivaldybėje pastaruosius 20 metų taikyti pievų priežiūros būdai ir  priemonės. Analizė grįsta interviu apie pusiau natūralių pievų vertę ir jų priežiūrą su įvairiais suinteresuotaisiais (ūkininkais, žemės savininkais, gamtosaugininkais, turizmo industrijos atstovais, politikais, planuotojais ir t.t.). Dokumente taip pat apžvelgiamos socialinės ir ekonominės regiono tendencijos, strateginiai dokumentai, kuriuose atsispindi pusiau natūralių pievų valdymas (teritorijų planavimo dokumentai ir pan.). Taip pat pateikiamos rekomendacijos ilgalaikiam pusiau natūralių pievų tvarkymui.

vivagrass_lymanda_final-report_corrected

 

 

PIEVŲ EKOSISTEMŲ PALAIKYMĄ LEMIANČIOS TEISINĖS APLINKOS ANALIZĖ BALTIJOS ŠALYSE (anglų k.)

Analysis of the policies and regulatory framework influencing maintenance of grassland ecosystems in the Baltic States

Šiame dokumente analizuojami nacionaliniai Baltijos šalių teisės aktai ir kiti dokumentai, vertinamos esamas sąlygos tinkamai pievų priežiūrai bei teisinės aplinkos poveikis ekosistemoms bei susijusioms ekosisteminėms paslaugoms. Dokumente taip pat identifikuojami esamos teisinės aplinkos trūkumai. Analizė naudojama kaip konceptualus pagrindas plėtojant integruotą pievų valdymą. Jos pagrindu, bus teikiamos rekomendacijas nacionalinėms institucijoms dėl kaimo plėtros politikos tobulinimo ir pievų priežiūrą užtikrinančios teisinės sistemos stiprinimo.

7.2.5_Policy assessment_Syntesis report_October2016_Final

 

 

PRADINĖS SOCIO-EKONOMINĖS SITUACIJOS IR SCENARIJŲ ANALIZĖ PAVYZDINĖSE PROJEKTO TERITORIJOSE (anglų k.)

report-socio-economic-impact

Ataskaitoje pristatomi kiekvieną pavyzdinę projekto „LIFE Viva Grass” teritoriją apibūdinantys aspektai: 1) pradinė socio-ekonominė situacija. Ji apibūdinama vietovių būklę ir tendencijas 2014 ar 2015 m. atskleidžiančiais indikatoriais ; 2) vadinamieji „įprastos verslo praktikos” (angl. business as usual) scenarijai. Jie atspindi situaciją vietovėje tuo atveju, jei projekto veiklos nebūtų vykdomos.

Report on initial socio-economic situation and baseline scenarious

 

 

DUOMENŲ PRIEINAMUMO ANALIZĖ (anglų k.)

consolidated-data-report

Analizėje apžvelgiami visose trijose Baltijos šalyse prieinami duomenų rinkiniai, duomenų bazės, galimybės jais naudotis tyrimų ir teritorijų planavimo tikslais. Taip pat analizuojama, ar integruotos planavimo priemonės naudotojas galėtų laisvai šiais duomenimis naudotis, ar, visgi, turėtų nusimatyti papildomus išteklius duomenų įsigijimui.  Analizėje atsispindi ir duomenų prieinamumo teisinis reguliavimas pvz., sąlygos duomenis pasiekti, kiti teisiniai duomenų naudojimo ir publikavimo apribojimai.

Consolidated data availability report for grassland management

 

LEIDINYS „PERSPEKTYVI PIEVŲ PRIEŽIŪRA – PATIRTIS, IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS”

grassland-management-baltics

Leidinys anglų kalba „Perspektyvi pievų priežiūra – patirtis, iššūkiai ir galimybės”  (angl. Viable grassland management – experience, challenges and opportunities) apibendrina gerąją patirtį ir teikia rekomendacijas Baltijos šalims, kaip susidoroti su pusiau natūralių pievų palaikymo iššūkiais. Leidinį sudarė projekto „LIFE Viva Grass” komanda, remdamasi pažintinių vizitų į Didžiąją Britaniją, Švediją, Vokietiją, Austriją, Slovėniją ir Baltijos šalis patirtimi, interviu su kitų pievų tvarkymų besirūpinančių projektų koordinatoriais, diskusijomis, vykusiomis tarptautinės konferencijos „Ekonominio pievų gyvybingumo skatinimas įgyvendinant aplinkai palankų ūkininkavimą Europoje ” (angl. Enhancing Economic Viability of Grasslands by Green Farming in Europe) Rygoje metu.

The brochure “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities”

INTEGRUOTOS PLANAVIMO PRIEMONĖS LOGINĖ STRUKTŪRA (anglų k.)

Logic framewrok of integrated planning tool on sustainable grassland management

Šiame darbiniame dokumente apibūdinama loginė integruotos planavimo priemonės stuktūra. Jame aprašoma priemonės struktūra, jos generuojami rezultatai, veikimo logika, ekosisteminių paslaugų vertinimo procesas, papildomi socio-ekonominiai indikatoriai, dizaino ir prieigos reikalavimai, pageidavimai priemonės valdymui ir kiti parametrai. Tai nėra galutinis dokumentas. Jis neapibūdina galutinės priemonės versijos, tačiau suteikia bendrą įsivaizdavimą, kaip priemonė veiks.

Logic framewrok of integrated planning tool on sustainable grassland management copy

 

 

ATASKAITA „PRADINĖ APLINKOS BŪKLĖ PROJEKTO TERITORIJOSE” (anglų k.)

EX-ANTE-REPORT-LIFE-VIVAGRASS

Ataskaitoje pristatomi pradinę projekto teritorijų aplinkos būklę apibūdinantys duomenys ir informacija. Joje aprašomos vietovės gamtinės savybės, žemės danga, žemėnauda. Taip pat pateikiami tyrimų rezultatai.

Ex-ante report on the initial status of the environment

 

 

 

SOCIO-EKONOMINIO PROJEKTO VEIKLŲ POVEIKIO ANALIZĖS METODOLOGIJA (anglų k.)

methodology-socio-economic-impact

Siekiant užtikrinti vieningą projekto veiklų poveikio vertinimą visose trijose Baltijos šalyse, projekto komanda parengė metodologiją, apibūdinančią, kaip bus atliktas statistika paremtas socio-ekonominis vertinimas. Dokumente apžvelgiamos pagrindinės sąvokos, prieinami socio-ekonominiai indikatoriai, išskiriami pasirinkti indikatoriai ir pagrindiniai socio-ekonominio vertinimo etapai.

Methodology of economic impact accessment

 

 

 

PROJEKTO LANKSTUKAS

zole

LIFE Viva Grass projekto misiją, veiklas ir teritorijas pristatantis lankstukas, kuriame rasite ir informacijos apie pievų ekosistemos paslaugas ir jų vertę (lietuvių kalba).

Grass 2015.02.10v2_web