Leidiniai

LEIDINYS „PERSPEKTYVI PIEVŲ PRIEŽIŪRA – PATIRTIS, IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS”

grassland-management-baltics

Leidinys anglų kalba „Perspektyvi pievų priežiūra – patirtis, iššūkiai ir galimybės”  (angl. Viable grassland management – experience, challenges and opportunities) apibendrina gerąją patirtį ir teikia rekomendacijas Baltijos šalims, kaip susidoroti su pusiau natūralių pievų palaikymo iššūkiais. Leidinį sudarė projekto „LIFE Viva Grass” komanda, remdamasi pažintinių vizitų į Didžiąją Britaniją, Švediją, Vokietiją, Austriją, Slovėniją ir Baltijos šalis patirtimi, interviu su kitų pievų tvarkymų besirūpinančių projektų koordinatoriais, diskusijomis, vykusiomis tarptautinės konferencijos „Ekonominio pievų gyvybingumo skatinimas įgyvendinant aplinkai palankų ūkininkavimą Europoje ” (angl. Enhancing Economic Viability of Grasslands by Green Farming in Europe) Rygoje metu.

The brochure “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities”

PROJEKTO LANKSTUKAS

zole

LIFE Viva Grass projekto misiją, veiklas ir teritorijas pristatantis lankstukas, kuriame rasite ir informacijos apie pievų ekosistemos paslaugas ir jų vertę (lietuvių kalba).

Grass 2015.02.10v2_web