Terviklik planeerimisvahend

Planeerimisvahend pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise toetamiseks on GIS-põhine veebirakendus, mis aitab hinnata pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuste väärtust, pakkuda/analüüsida ressursikasutus- ja majandamismeetmeid ning hinnata taastamispotentsiaali. Planeerimisvahend põhineb olemasolevatel andmekogudel, samas võimaldab sisestada alapõhiseid lisaandmeid.

Oma ülesehituselt koosneb loodav planeerimisvahend kolmest moodulist: üldkaart, mudelid ja väljundid. Üldkaart omakorda koosneb erinevatest andmekihtidest (nt rohumaa tüübid, sotsiaal-majanduslikud indikaatorid, ökosüsteemiteenuste indikaatorid) ja näitab pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenuseid ning nende asukohta.

planeerimisvahend

Rakendus pakub aluskaardi andmetele tuginedes stsenaariume, mis näitavad erinevate majandamisvalikute mõju ja tulemusi. Lisaks pool-looduslikele kooslustele võtab planeerimisvahend arvesse ka teisi maakasutuse tüüpe (haritav maa, metsamaa).

Planeerimisvahend näitab ära pool-looduslike koosluste väärtuse, seose teiste ökosüsteemidega ning ühiskonnale loodava lisandväärtuse. See aitab näha ja simuleerida sotsiaalmajanduslikke tegureid ning nende mõju pool-looduslike koosluste majandamisele, sh maakasutuse muutust ja riskialade teket. Lisaks visualiseerib rakendus maakasutuse või sotsiaalmajanduslike parameetrite muutuste mõju pool-looduslike koosluste ökosüsteemiteenustele.

Planeerimisvahend valmib 2016. aasta lõpul.

DSC_0544

Pole veel kommentaare.

Jäta vastus


five × 7 =