Materjalid

BROŠÜÜR “ROHUMAADE JÄTKUSUUTLIK MAJANDAMINE – KOGEMUSED, VÄLJAKUTSED ja VÕIMALUSED” (ingl k)

grassland-management-baltics

Brošüür “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities” võtab kokku LIFE Viva Grass projektis seni kogutud info rohumaade majandamise heade näidete kohta ja pakub soovitusi, kuidas Balti riigid võiksid väärtuslike pool-looduslike koosluste majandamisega seotud väljakutseid lahendada. Brosüüri koostamisel kasutati LIFE Viva Grass projekti õppereisidel Suurbritanniasse, Rootsi, Saksamaale, Austriasse, Sloveeniasse ja Balti riikidesse ning intervjuudest rohumaade majandamisega tegelenud projektidega kogutud teavet ja ka 2015. a mais Lätis toimunud rahvusvahelise konverentsi “Enhancing Economic Viability of Grasslands by Green Farming in Europe” materjale.

The brochure “Viable grassland management – experience, challenges and opportunities”

TERVIKLIKU PLANEERIMISVAHENDI RAAMISTIK (ingl k)

Logic framewrok of integrated planning tool on sustainable grassland management

Siit leiab esialgse kirjelduse tervikliku planeerimisvahendi raamistikust: ülesehitus, operatsiooniline loogiga, ökosüsteemiteenuste hindamine, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid, väljundid jmt. Lõplik tulemus võib siin kirjeldatust erineda!

Logic framewrok of integrated planning tool on sustainable grassland management copy

EELARUANNE “PROJEKTI PILOOTALADE ESIALGNE KESKKONNASEISUND” (ingl k)

EX-ANTE-REPORT-LIFE-VIVAGRASS

Eelaruandest leiab andmeid ja informatsiooni projekti pilootalade keskkonnaseisundi kohta enne projekti tegevusi. Siit leiab ülevaate alade looduslikest eripäradest, elurikkusest ja maa-alade kasutusest. Lisaks leiab eelaruandest ülevaate proovide ja analüüside tegemisest ning tulemustest.

Ex-ante report on the initial status of the environment

SOTSIAALMAJANDUSLIKE MÕJUDE HINDAMISE METODOLOOGIA (ingl k)

methodology-socio-economic-impact
Tagamaks ühtset lähenemist kõigil pilootaladel, töötas meeskord välja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise metodoloogia, mis võtab arvesse nii statistikat kui üldist teadlikkust. Leiate siit põhimõistete definitsioonid, sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise indikaatorid ja põhilised sammud, mida hindamise tulemuste rakendamisel peaks ette võtma.

PROJEKTI VOLDIK

zole

LIFE Viva Grass voldik annab ülevaate projekti eesmärkidest, tegevustest ja pilootaladest ning tutvustab rohumaade ökosüsteemiteenuseid ja nende väärtust.

VivaGrass_EE_WEB 2015.06.17