Kõik uudised

Eesti looduse hüvede väärtust hakatakse hindama

Keskkonnaagentuuri tellimusel hakatakse hindama Eesti looduse hüvede väärtust ja seda inimtegevust planeerides arvesse võtma. Bioloogiline mitmekesisus – ökosüsteemide, liikide ja geenide rohkus – on küll ka väärtus omaette, kuid lisaks pakub meile ka hulgaliselt ökosüsteemiteenuseid, näiteks toitu, magevett, kaitset üleujutuste eest. Euroopas on ligikaudu veerand looduslikest liikidest väljasuremisohus ning suurem osa ökosüsteeme niivõrd kahjustatud, et nad […]

LIFE keskkonnaprojektide konverents “Kuidas hinnata looduse väärtust?”

life

Ökosüsteemiteenused pakuvad inimestele lugematul hulgal väärtuslikke hüvesid, näiteks toitu, puhast vett ja õhku. Ökosüsteemiteenuste hindamine ning kontseptsiooni juurutamine keskkonnakorraldusse ja otsustusprotsessidesse aitab säilitada bioloogilist mitmekesisust. Euroopa Liidu LIFE programm koostöös LIFE Viva Grass projektiga korraldab Neemo EEIG toel 10.-12. mail 2017 Tallinnas konverentsi “Kuidas hinnata looduse väärtust? – Ökosüsteemiteenuste kontseptsiooni viimine otsustusprotsessidesse” (Costing the Earth? – […]

Kas poollooduslikud kooslused hääbuvad koos maaeluga?

_HK88900

Poollooduslikud kooslused – ranna- ja puisniidud, luhad, looduslikud karjamaad ja muud sarnased paigad – on looduse mitmekesisuse hoidjad. Paraku on neist viimase saja aasta jooksul hävinud 92 protsenti. Maapiirkondade elanikkond vananeb ja väheneb. Selle tõttu jääb vähemaks ka maakohtadele tüüpilisi tegevusalasid. See toob ajapikku kaasa muudatused maastiku­pildis. Enamikul juhtudest peab paika ütlus “kus rahvast vähem, […]

LIFE Viva Grass infotahvel tervitab külastajaid Kuresel, oktoober 2016

SONY DSC

Alates oktoobrist tervitab Kurese loodushoiutalus külastajaid LIFE Viva Grass infotahvel, mis tutvustab Kurese loodus- ja kultuuriväärtusi. Ühtlasi annab see ülevaate talu maadel paiknevate poollooduslikest kooslustest ja ka rohumaade pakutavatest ökosüsteemiteenustest. Tegu on juba teise infotahvliga, mis projekti käigus valminud. Esimene sai üles seatud Lümandas. Kurese asub Natura 2000 võrgustikku kuuluval Kurese maastikukaitsealal. Sealsed rohumaad on tõeliselt […]

Rahvusvaheline konverents “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand” ootab osalema

14d4265

7. oktoobril tutvustab projekti LIFE Viva Grass meeskond Palmse mõisas rohumaade tähtsust, majandamise võimalusi ning projekti rolli rohumaade säilimises. Üritus toimub 6.-8. oktoobril Lahemaa Rahvuspargi 45. aastapäeva raames korraldataval rahvusvahelisel konverentsil “Kogukonnad, kultuurimaastikud ja pärand”. Konverentsi keskseks teemaks on kultuuripärandi ja kultuurimaastike jätkusuutlikus, mille võtmeteguriks on kohalik kogukond nind jätkusuutlik majandamine. Esimesel päeval keskendutakse kultuuripärandi […]

Leedri küla IV Kadakapäev, juuli 2016

Leedri küla kadakapäev

9. juulil toimus Saaremaal, Lääne-Saare vallas, Leedri külas IV Kadakapäev „Rohelised niidud“, mis sel aastal korraldati koostöös LIFE Viva Grass projektiga. Päeva peateemaks olid meid ümbritsevad kaunid rohelised niidud ehk poollooduslikud kooslused, nende tähtsus ning väärtus. Tegevust jätkus kõigile. Toimusid loengud niitudest ja nende väärtusest. Merle Kuris tutvustas LIFE Viva Grass projekti ning selle käigus […]

Kurese tervitas külastajaid Natura 2000 päeval, mai 2016

IMG_1380

21. mail 2016, üle-euroopalisel Natura 2000 päeval, toimus Kuresel esimene külastuspäev LIFE Viva Grass projekti raames. Külastuspäeval osales üle 20 inimese, sh mitmed kohalikud ettevõtjad koos peredega ja ka valla volikogu esimees. Kurese loodustalu asutaja Urmas Vahuri juhtimisel toimus ringkäik, mille käigus tutvustati kohaletulnuile Kurese piirkonna pärandkultuuri ja loodusväärtusi. Sellele järgnes piknik, kus talu praegune […]

Balti Keskkonnafoorum osales Läänemaa looduskaitse teemalisel seminaril, mai 2016

Merle Kuris Balti Keskkonnafoorumist tutvustas 25. aprillil 2016 Lihulas toimunud seminaril LIFE Viva Grass projekti õppereisidel kogutud info põhjal häid näited, kuidas erinevates Euroopa riikides kasutatakse looduslikke rohumaid majandusliku tulu teenimiseks. Esitletud näited on koondatud LIFE Viva Grass projektis välja antud ingliskeelsesse brošüüri, mida ka kohapeal jagati. Läänemaal, mille pindalast 32% on kaitse all ja […]

BEF EE külaskäik Kurese tallu, märts 2016

DSC_7329

Eelmisel nädalal, 31. märtsil külastasid Laura Remmelgas ja kai Klein Kurese talu, mis on pilootalaks ning partneriks projektis LIFE Viva Grass. Tutvuti kariloomade ootuses olevate rohumaadega ning projekti käigus ehitatud puurkaevuga. Lisaks näitas talu peremees Urmas Vahur „Elu alvaritele“ projektis taastatavaid loopealseid. Kurese talu põhitegevuseks on külamaastikel loodushoiu- ja pärandkultuuri kaitse korraldamine. Igal aastal tuuakse […]

Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas, jaanuar-veebruar 2016

Lääne-Saare koosolek

  Pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuma majandamise teemalised arutelud Läänemaal ja Lääne-Saare vallas Euroopa Liidu LIFE programmi projekti “Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” (LIFE Viva Grass) raames toimusid jaanuari lõpus ja veebruari alguses koosolekud Läänemaa ja Lääne-Saare valla keskkonna-, arengu- ja planeerimisspetsialistidega. Kohtumisel tutvustati projektis välja töötatud rohumaade ökosüsteemiteenuste määratlemise metoodikat ja selle katsetamist Lääne maakonnas, […]

Külastajad naudivad juba uuenenud Ribiškių kaitseala

IMG_5701 copy

7. septembril olid Ribiškių künkad rahvast täis – külastajad Vilniusest tulid proovima uut kuue kilomeetri pikkust matkarada, mis rajati LIFE Viva Grass projekti raames. Ribiškių kõrgustikul kulgev matkarada viib külastajad läbi Leedu jaoks tavapäratult künkliku maastiku, kust avanevad hingematvad vaated ümbrusele. Professor Č. Kudaba on selle piirkonna kohta öelnud: “Kusagil mujal Leedus ei leidu analoogset […]

Läti-Eesti õppereis – projektialade külastamine

IMG_8888

9.-11. septembril 2015 toimus LIFE Viva Grass projekti õppereis, mille eesmärk oli külastada projekti pilootalasid Lätis ja Eestis ning vahetada kogemusi rohumaade jätkusuutliku majandamise osas. Õppereisil osalesid projekti partnerid kõigist kolmest Balti riigist. Õppereisil käsitleti järgmisi teemasid: rohumaade karjatamine, kohalikud tooted, rohumaade ökosüsteemiteenused loodusturismis ja –hariduses, loopealsete taastamine, võõrliikide tõrjumine jne. Kolmepäevase intensiivse programmi raames […]

Arutelud pool-looduslike koosluste hooldamise probleemidest ja jätkusuutliku majandamise võimalustest, mai-juuni 2015

IMG_7276

MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos Eesti Maaülikooliga kutsus Lääne-Saare vallas, Läänemaal ja Tallinnas kolmele kohtumisele kokku pool-looduslike koosluste hooldamisega seotud osapooled, et arutleda pool-looduslike koosluste majandamisega seotud võimaluste ja probleemide üle. Koosolekud toimusid LIFE projekti „Terviklikud planeerimislahendused pool-looduslike koosluste jätkusuutlikuks majandamiseks” ehk LIFE Viva Grass raames. Kohtumiste materjalid leiate siit: Lääne-Saare koosolek, 13. mai 2015 – […]

Tähistame NATURA 2000 päeva rahvusvahelise seminariga säästvast põllumajandusest

mariposahome-2ywxgoey0xs2t8sz1tumtc

„Natura 2000 on üks Euroopa Liidu silmapaistvatest saavutustest” – Euroopa Liidu keskkonnavolinik Janez Potočnik 21. mail 1992 jõustus loodusdirektiiv, mis koos 1979. aastal vastuvõetud linnudirektiiviga on Euroopa Liidu (EL) elurikkuse strateegia ja Natura 2000 võrgustiku alustaladeks. Elurikkus tähendab elu mitmekesisust Maal. Elu kõigis oma vormides muudab meie planeedi elamiskõlblikuks ja ilusaks. Loodus ei paku meile […]

ROHUMAADE ÕHUSEIRE

sluoksniai

See on tõhus ja kaasaegne meetod rohumaade ökosüsteemi hindamiseks. Professionaalne aerofotogramm-meetriline süsteem kasutab värvi intensiivsuse spektreid maastiku omaduste hindamiseks ja kõrglahutusega aerofotode tegemiseks, sh lidarmõõdistused (aerolaserskaneerimine) ja hüper-spektraalsed kujutised, mis annavad infot taimkatte iseloomu ja erinevate keskkonnatingimuste kohta (nt niiskus, topograafia, kuivendussüsteemid jne). Meetod on väga kuluefektiivne, kuna piisab ühest inimesest, et mõnetunnise lennuga katta […]